Máy quét nhiệt hồng ngoại

máy quét nhiệt điện, máy quét nhiệt ir, máy quét nhiệt hồng ngoại.