Máy ảnh thân máy 4G

cảnh sát bodycam, nhân viên cảnh sát đeo máy ảnh cơ thể, wifi body camera.